2017

Na dobry początek – jak zainicjować relacje z młodzieżą

W dniach 25 października i 9 listopada 2017 r. zorganizowaliśmy w Książnicy Kopernikańskiej szkolenie NA DOBRY POCZĄTEK – jak zainicjować relacje z młodzieżą przeznaczone dla bibliotekarzy, którzy chcieli poznać potrzeby i oczekiwania młodzieży i nawiązać z nią relacje.

 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

logo SWKP


Pani Olga Napiontek, wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, na co dzień współpracująca z młodzieżą, zapoznała pracowników bibliotek z narzędziami potrzebnymi do przeprowadzenia skutecznej diagnozy potrzeb młodych. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, gdzie i jak znaleźć partnerów, których można zaprosić do wspólnej realizacji projektów. Poznali, jak w skuteczny sposób komunikować się z młodzieżą, jak istotne jest traktowanie młodzieży jako partnera, który współdecyduje o wyborze usług i którego pomysły są traktowane poważnie.

Szkolenie było bardzo aktywne, miało charakter warsztatowy. Aby przetestować swoją wiedzę, uczestnicy w przerwie między zajęciami wykonali zadanie domowe - przeprowadzili diagnozę potrzeb młodzieży w swoim środowisku. Poradzili sobie z tym wyzwaniem bardzo dobrze!