2017

Młodzież partnerem dla biblioteki

Dnia 1 grudnia 2017 r. w Książnicy Kopernikańskiej odbyło się szkolenie Młodzież partnerem dla biblioteki, przeznaczone dla bibliotekarzy, którzy chcieliby nawiązać współpracę z młodymi wolontariuszami. Dzięki takiej współpracy bibliotekarze zyskują mnóstwo pomysłów, które mogą przyciągnąć młodzież, a sami wolontariusze zdobywają nowe doświadczenia i wiedzę, mogą wpływać na kształt oferty bibliotecznej i zarazem przekonują się, że biblioteka to nie tylko miejsce, w którym gromadzi się książki. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

logo SWKP


Warsztaty poprowadziła Pani Joanna Pietrasik, prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, realizatorka ponad 60 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do modzieży.

Mamy nadzieję, że szkolenie zachęci bibliotekarzy do podjęcia wyzwania, jakim jest współpraca z młodymi wolontariuszami. To istotne, gdyż wolontariat może stać się także inspiracją i podpowiedzią, jak dostosować program placówki do młodych odbiorców, by zyskać ich zainteresowanie i
zachęcić do częstszego korzystania z biblioteki.