2019

Filia nr 2 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Kościuszki 47 zaprasza na zajęcia plastyczne dla dzieci. Warsztaty, podczas których ze słoików, kolorowych koronek i wstążek wyczarujemy jesienne lampiony odbędą się we wtorek, 26 listopada, o godz. 16.30. Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji: 56 655 98 04.

Fot. Spark & Chemistry


2019
Podczas zajęć, na które zaprasza mediateka przy Raszei 1,  dowiesz się, jak z plastikowej butelki stworzyć przepiękne lampiony, inspirowane żeliwnymi latarniami w stylu scandinavian design. Na warsztaty przynieś: litrową plastikową butelkę z tzw. dzióbkiem niekapkiem, nakrętki po słoiku o średnicy odpowiadającej średnicy dołu butelki, ozdobne perełki i koraliki na taśmie, nóż do tapet. Do zobaczenia w piątek, 22 listopada, o godz. 16.30. Więcej informacji: 56 610 67 59.

2019

piątek, 22 listopada, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Piątki z Antykiem”. Naszym gościem będzie Marta Szada z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Temat prelekcji: Łacińscy arianie i ich literatura na późnoantycznym Zachodzie. Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8. Początek o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny.

– Spór o Trójcę Świętą we wczesnym Kościele najczęściej omawia się skupiając się na wydarzeniach i kształtowaniu doktryny w IV w. pomiędzy soborem w Nicei (325) a soborem w Konstantynopolu (381) – mówi Marta Szada. – Uwzględnia się też przede wszystkim na wschodniej części imperium i teologii greckojęzycznej jako bardziej zaangażowanej w konflikt i lepiej przygotowanej intelektualnie niż łaciński Zachód do rozstrzygania teologicznych subtelności. W swoim referacie chciałabym jednak przyjąć inną perspektywę. Choć sobór w Konstantynopolu w 381 jest pewną cezurą z punktu widzenia rozwoju doktryny trynitarnej i późniejszej dominacji jej nicejskiej wersji, to nie oznaczał on całkowitego i szybkiego zniknięcia wspólnot ariańskich. Były one jeszcze bardzo żywotne w połowie V w., a dzięki temu, że ludy barbarzyńskie, które zakładały swoje państwa w V w. w dawnych zachodnich prowincjach imperium, przyjęły chrześcijaństwo właśnie w formie ariańskiej, spotykamy je w źródłach aż po VII w. W referacie skupię się jednak na „rzymskich” arianach V-wiecznych, których dość dobrze widzimy w Italii, Illyricum i Afryce, i których tworzona po łacinie literatura teologiczna (choć w ograniczonej, często szczątkowej postaci) dotarła do naszych czasów. Jest ona dobrym źródłem do rekonstruowania ich teologii, ale przedstawię także możliwości jakie otwiera dla lepszego zrozumienia funkcjonowania wspólnot ariańskich, ich klerze, sakramentach oraz stosunku do wrogiej im nicejskiej większości.

Marta Szada, doktorantka w Instytucie Historycznym UW, gdzie pod kierunkiem dr hab. Roberta Wiśniewskiego i ks. dr hab. Stanisława Adamiaka przygotowuje pracę doktorską o konwersjach między chrześcijaństwem ariańskim a chrześcijaństwem nicejskim w barbarzyńskich królestwach sukcesyjnych. Członkini projektów naukowych „Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie” (UW) i „Cult of Saints in Late Antiquity” (Oxford/UW).

Fot. Wikipedia (Konstatyn Wielki palący ariańskie księgi)


2019

Mediateka przy ul. Raszei 1 zaprasza na zajęcia krawieckie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Spotykamy się w każdą czwartą środę miesiąca (27 listopada) o godz. 17. Naukę szycia zaczniemy od poznania rodzajów ściegów. W trakcie zajęć uszyjemy: poduszkę na szpilki, zawieszkę do plecaka, zakładkę do książki, maskotkę, pacynkę, piórnik. Nauczymy się przyszywać guziki, cekiny i koraliki. Zajęcia są bezpłatne. Więcej informacji: 56 610 67 59.


2019
Cosplay to artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w wybraną postać z filmu lub komiksu. Podczas warsztatów w mediatece przy ul. Raszei 1 poznacie różne techniki charakteryzacji, a także sposoby tworzenia niezbędnych atrybutów naśladowanych postaci. Zapraszamy w sobotę, 23 listopada o godz. 11. Na zajęcia zabierzcie: stojące lusterko, czarny eyliner, białą kredkę do oczu, sztuczne rzęsy, jasny i ciemny cień do powiek. kolorowe soczewki do oczu. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji: 56 610 67 59.

2019
sobotę, 30 listopada, zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej na Rodzinny piknik drukarski. Impreza odbędzie się w 450. rocznicę pierwszego druku toruńskiego (1569). Zaproponujemy Wam podróż w czasie od Erazma Glicznera po toruńskie druki solidarnościowe. 450. rocznicę wydania pierwszego druku toruńskiego uczcimy rodzinnie w trakcie Warsztatów drukarskich. Opowiemy o historii drukarzy i druków toruńskich od pierwszego z 1569, kiedy to prasę drukarni Stanisława Worffschauffela-Reissa opuścił polemiczny traktat ówczesnego kaznodziei przy kościele NMP Erazma Glicznera (1535-1603), współtwórcy pierwszej drukarni toruńskiej. Zaprezentujemy pamiątki po Buszczyńskich, rodzinie drukarzy toruńskich w XIX w. i II RP, którzy wydawali „Gazetę Toruńską” i zasłużyli się w utrwalaniu polskości naszego regionu. Nie zabraknie opowieści o polskich drukach podziemnych z XIX i XX w., w tym o tych najnowszych, solidarnościowych tłoczonych w Toruniu, w oficynie działającej w piwnicy domu Osmańskich.
 
Program pikniku
 
1. Zajęcia edukacyjne:
 • 11.00: Od skryptora do introligatora. Prezentujemy bogato zdobione wydawnictwa faksymilowe średniowiecznych rękopisów oraz starych druków. Zapoznajemy z najdawniejszą historią książki.
 • 12.00: Wynalazek Gutenberga i pierwsze książki drukowane. Prezentujemy faksymile Biblii Gutenberga, omawiamy metodę drukowania z wykorzystaniem ruchomych czcionek.
 • 13.00: O toruńskich drukach słów kilka. Omawiamy sztukę drukarską w Toruniu – jakie czynniki wpłynęły na jej rozwój, jakie książki drukowano, kto zlecał druk książek, z którego roku pochodzi najstarszy druk. Prezentujemy wydania faksymilowe druków toruńskich.
2. Wykłady:
 • 11.30: prof. Iwona Imańska, Erazm Gliczner a początki sztuki drukarskiej w Toruniu. Pierwszy druk toruński z 1569.
 • 12.30: dr Katarzyna Tomkowiak, Rodzina Buszczyńskich – zasłużeni toruńscy drukarze.
 • 13.30: dr Dariusz Subocz, Drukarstwo w walce o niepodległość. Opowieść o solidarnościowej toruńskiej drukarni i drukach w niej tłoczonych.
3. 11.00-14.00: warsztaty interaktywne przy maszynie drukarskiej z wykorzystaniem eksponatów z Muzeum Grębocinie w historycznych pomieszczeniach, w których działała Oficyna Książnicy Miejskiej Zygfryda Gardzielewskiego, m.in. możliwość wydrukowania z matrycy podobizny J. Piłsudskiego i napisów charakterystycznych dla druków solidarnościowych.
4. 11.00-14.00: Koło Fortuny i inne zabawy z nagrodami dla najmłodszych i nie tylko.
 
Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Torunia, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Książnica Kopernikańska w Toruniu.
Rodzinny Piknik Drukarski dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń.

2019
sobotę, 23 listopada, zapraszamy na jubileuszową – dziesiątą – edycję konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”. Podczas obrad, które odbędą się w Bibliotece Diecezjalnej (Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1) po raz kolejny zaakcentujemy 100. rocznicę – pomorską – odzyskania niepodległości, stąd cezura pamiętnego roku 1920. Jednocześnie położymy akcent na ciągłość kulturowego dziedzictwa – na fakt, iż cezury dat wielkich wydarzeń ważniejsze są w kategoriach historii politycznej i państwowej, aniżeli w odniesieniu do codzienności wielokulturowych społeczności oraz kultury popularnej. Ze względu na 10. edycję konferencji cyklu w programie także forma podsumowania celów i dokonań, oraz refleksja na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego w wymiarze innym niż tylko historycznym, artystycznym, badawczym – ważnym dla kształtowania więzi oraz budowania kapitału społecznego.
 
Program konferencji
 
Godz. 9.00
Powitanie
 • Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, sprawcy „młodszego pokolenia”, Młodszego pokolenia 10. edycji (2015-2019): podsumowanie i refleksje.
 • Maria Lewicka, UMK, Pamięć wielokulturowej przeszłości miejsca a tożsamość lokalna.
 • Tomasz Krzemiński, IH PAN, Miasto pograniczne – Toruń polski i niemiecki w XIX i XX wieku.
Dyskusja.
Godz. 10.45
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Państwowe orły w przestrzeni wspólnej Torunia czasów polskich i pruskich.
 • Katarzyna Pągowska, Teatr im. Wilama Horzycy, Dom a tożsamość lokalna na przykładzie opowieści mieszkańców i mieszkanek Bydgoskiego Przedmieścia.
Dyskusja, przerwa kawowa
Godz. 12.30
 • Marcin Orłowski, Od prowizorki po pompatyczność, czyli toruńskie pomniki patriotyczne w latach 1920-1939: próba analizy i syntezy.
 • Jan Wyrowiński, Dlaczego wojewoda pomorski Stefan Łaszewski powrócił do Torunia?
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Toruński Łuk Cäsara – Ulatowskiego – Tłoczka, czyli „nowa brama Bydgoska” jako przykład zmiany tego, co dzieli, na to, co łączy.
 • Bartosz Drzewiecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Restauracja w Parku Cegielnia przed i po 1920 roku: ciągłość czy zmiana?
 • Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Adaptacja dawnych koszar bramy Chełmińskiej na cele muzealne.
Dyskusja
Godz. 15.30
 • Małgorzata Kos, Toruńskie Spacery Fotograficzne, Challenge Toruńskich Spacerów Fotograficznych „100 razy Toruń na stulecie niepodległości”.
 • Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne, Prezentacja fotografii ze spaceru Bydgoskie Przedmieście: granice światów/czasów.
Godz. 16.00
 • Finał, podsumowanie 10. edycji „młodszego pokolenia”
Organizatorzy: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Biblioteka Diecezjalna, Książnica Kopernikańska
Fot. Małgorzata Kos

2019

Fundacja im. Zbigniewa Herberta, Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu zapraszają do udziału w akcji społecznej „Podaruj wiersz”. Co zrobić, aby wziąć w niej udział? To proste. Oto Twoja „instrukcja obsługi”:

1. Sięgnij po zbiór wierszy* (w domu lub bibliotece).
2. Wybierz jeden wiersz.
3. Przepisz go odręcznie.
4. Podaruj komuś przepisany wiersz. I już.

*Nie musisz przepisywać wiersza Zbigniewa Herberta. Wybór należy do Ciebie.

W każdej z wymienionych niżej bibliotek Książnicy Kopernikańskiej znajdziesz specjalne karty z rysunkami Zbigniewa Herberta. Poproś o kartę – otrzymasz ją za darmo – i przepisz na niej wybrany wiersz. Jeśli zabraknie kart, nic nie szkodzi, wiersz możesz przepisać na zwykłej kartce.

Biblioteki Książnicy Kopernikańskiej biorące udział w akcji (tu znajdziesz karty z rysunkami Zbigniewa Herberta):
• Biblioteka, ul. Jęczmienna 23
• Biblioteka, ul. Kościuszki 47
• Biblioteka, ul. Lelewela 3
• Biblioteka, ul. Okólna 169
• Biblioteka, ul. Konstytucji 3 Maja 42 (szpital)
• Biblioteka, ul. Fałata 35
• Biblioteka, ul. Łyskowskiego 29/35
• Biblioteka, ul. Raszei 1

Akcja trwa do końca roku.

Do zorganizowania akcji zainspirował nas sam Zbigniew Herbert. Poeta znany był z tego, że lubił pisać listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów i do osób, które szczególnie cenił. Niektóre z tych listów znalazły się w książkach Herberta i należą do jego najprzenikliwszych i najmocniej poruszających utworów.


2019
Chile oferuje najlepsze warunki do obserwacji astronomicznych, których nie znajdziemy w żadnym innym miejscu na świecie. To sprawia, że kluczowe obserwatoria oraz teleskopy astronomiczne znajdują się właśnie w tym kraju. czwartek, 21 listopada, opowie o nich Marcin Gładkowski, astronom i popularyzator nauki, pomysłodawca i twórca Internetowego Portalu Astronomicznego AstroVisioN.pl oraz Toruńskiego Zlotu Miłośników Astronomii. Podczas spotkania w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 będzie mowa o najważniejszych obserwatoriach zlokalizowanych w Chile, a zwłaszcza o placówkach, które odwiedziłem osobiście: Paranal w chilijskich Andach, w którym powstaje największy teleskop optyczny E-ELT oraz niezwykle ciekawym polskim obserwatorium (OCA) znajdującym się u podnóża E-ELT – wylicza Marcin Gładkowski. Prelekcja, na którą zapraszamy do Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8, rozpocznie się o godz. 18. Wstęp jest bezpłatny.
 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział Toruński, Książnica Kopernikańska.

2019

Samodzielne wykonanie kuli musującej czy soli do kąpieli ze składników dostępnych w naszych domach to naprawdę fajna zabawa. Może zajęcia, na które zapraszamy w czwartek, 21 listopada, do biblioteki przy ul. Fałata 35, zainspirują Was do poszukiwania alternatywnych sposobów pielęgnacji ciała? Udział w spotkaniu, które poprowadzą panie z toruńskiego Klubu Kreatywnych „Katarzynki”, jest bezpłatny. Początek o godz. 16.30. Więcej informacji: 56 652 09 80.


2019

Filia nr 12 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Fałata 35 zaprasza na kiermasz taniej książki. W ofercie tytuły wycofane w bibliotecznego księgozbioru: literatura dla dorosłych, dzieci i młodzieży; albumy (sztuka), poradniki kucharskie, książki podróżnicze i sporo lektur szkolnych. Ceny od 1 do 5 zł. Droższe będą tylko albumy i wydawnictwa wielotomowe. Kiermasz potrwa od 18 do 22 listopada. Ostatniego dnia wyprzedaży duże rabaty. Dzień później (23 listopada) bookcrossing. Kiermasz będzie czynny w godzinach otwarcia biblioteki: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 12 do 19; w środę od 11 do 15; w piątek od 8.30 do 16. W sobotę biblioteka czynna od 9 do 13. Więcej informacji: 56 652 09 80.


2020

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu a także Książnica Kopernikańska zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego Rynna Poetycka. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i średnich oraz osoby dorosłe. Forma i tematyka wierszy – dowolna. Prace konkursowe ( 1 – 3 wiersze) należy przesyłać na adres rynnapoetycka@interia.pl lub wrzucać do rynien (skrzynek poetyckich) znajdujących się w ZSPS i VIII LO (czytelnia – sala nr 10) oraz w filiach Książnicy Kopernikańskiej. Termin nadsyłania wierszy upływa 31 grudnia 2019 r. Laureatów poznamy w lutym 2020 r.

Rynna Poetycka to nietypowy konkurs literacki. W Toruniu odbywa się po raz ósmy, wcześniej gościł w Krakowie. To tam Leszek Długosz, poeta i legendarny bard „Piwnicy pod Baranami”, zauważył, że krakowianie mają w zwyczaju wieszać ogłoszenia na rynnach. To go zaintrygowało. Postanowił wykorzystać ten sposób „publikacji” do promowania poezji. Wkrótce rynna przy ul. Gołębiej 3 (pod tym adresem znajduje się znana krakowska kawiarnia) zmieniła kolor (na złoty) i funkcję (stała się pierwszą w świecie rynną poetycką). Poetyckim prezentacjom na krakowskiej rynnie towarzyszył konkurs literacki. Tak było przez kilka lat. W końcu konkurs wygasł, ale nie bez śladu. Od 2014 r. jest organizowany, z „błogosławieństwem” i pod patronatem Leszka Długosza, w ZSPS i VIII LO w Toruniu. A od czterech lat również we współpracy z Książnicą Kopernikańską (z czego jesteśmy bardzo dumni).

Pobierz Regulamin Rynny Poetyckiej


2019

W Książnicy Kopernikańskiej prezentujemy namalowany odręcznie baner artystyczny, który został przygotowany w ramach projektu „Pola widzenia książki – w podróży”. Jego autorem jest Marek Kuś. Artysta wybrał fragment tekstu z książki „Corpus” J. L. Nancy’ego: „Jak unaocznić / ująć wolność? – może tylko poprzez jej negację, odbicie albo obrys, ustanowienie granicy, ograniczenie przestrzeni? Żeby zaistniała ‚wolność’ musi być ona ubrana w subtelną płynność granic. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna twoja. A może – wszyscy jesteśmy tą samą wolnością?”

Mamy szczerą nadzieję, że cytowany / prezentowany na banerze fragment zachęci Was do sięgnięcia po książkę. Projekt realizuje Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fot. Tomasz Dorawa


2019
4. tom „Słownika biograficznego powiatu toruńskiego” ma charakter okolicznościowy. Zgromadzono w nim biogramy mieszkańców powiatu toruńskiego, którzy czynnie włączyli się w odzyskanie niepodległości Polski, m.in.: Adama Czarlińskiego (1870-1956), działacza społecznego, pierwszego starosty toruńskiego w odrodzonej Polsce; bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-1945), harcerza, kapłana, męczennika; Michała Kokota (1944-2014) regionalisty, artysty fotografa, malarza, poety, muzyka – jednoznacznie wypowiadającego się artystycznie (i nie tylko!) za „Solidarnością” (m.in. dyptyk „Internowanie – niewola” z 1982 r., który mógł być eksponowany dopiero po 1989 r.); Leona Litkowskiego (1900-1982), uczestnika starcia z Grenzschutzem w 1919 r., powstańca wielkopolskiego, kupca chełmżyńskiego; i Leona Szymańskiego (1892-1939), współtwórcy i żołnierza polskiego Legionu Bajończyków we Francji, żołnierza Błękitnej Armii Józefa Hallera. Publikacja pod redakcją Macieja Krotofila i Waldemara Rozynkowskiego stanowi kontynuację trzech poprzednich tomów opublikowanych w latach 2010-2017. Ich wydawcą jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.
 
Promocję Słownika, która odbędzie się 25 listopada w Książnicy Kopernikańskiej (ul. Słowackiego 8), uświetni występ nauczycieli ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Początek o godz. 17. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy wydarzenia: Starostwo Powiatowe w Toruniu, Książnica Kopernikańska

2019

Mediateka przy ul. Raszei 1 zaprasza na zajęcia dla dzieci w wieku 8+. 9 i 23 listopada gramy w go i inne gry logiczne. Spotkania są organizowane we współpracy z Toruńskim Klubem Go Akai Ryuu. Początek o godz. 10. Wstęp jest bezpłatny. Więcej informacji: 56 610 67 59.


2019
„Kolorowe impresje” to cykl wystaw przygotowywanych przez Henrykę Piekarską, przewodniczącą grupy plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Małgorzatę Rosińską z Książnicy Kopernikańskiej. Co miesiąc w bibliotece przy ul. Jęczmiennej 23 prezentujemy prace artystów nieprofesjonalnych, uczęszczających na zajęcia prowadzone w ramach TUTW przez Marię Serwińską-Guttweld.
 
czwartek, 7 listopada, o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie ekspozycji prac Ireny Czuk, Alicji Jankowskiej i Marianny Zając. Wstęp jest bezpłatny. Ekspozycja będzie czynna do 26 listopada 2019.
 
Irena Czuk jest emerytowaną nauczycielką (przedmioty humanistyczne). Malować zaczęła po przejściu na emeryturę. Najpierw uczęszczała na zajęcia organizowane przez Toruńskie Towarzystwo Kultury z siedzibą w „Generałówce” i Krzywej Wieży. Potem pobierała lekcje rysunku u pana Nicewicza w WAK-u. Aktualnie rozwija swój talent pod okiem Marii Serwińskiej-Guttfeld. Jej ulubione techniki to rysunek węglem i ołówkiem, maluje również farbami wodnymi i olejnymi. Najczęstsze tematy: pejzaże, martwa natura, kwiaty oraz koty.
 
Alicja Jankowska od kilku lat realizuje swoje pasje artystyczne, przy okazji poznając historię sztuki i dzieła wielkich mistrzów. Jej przewodniczką po świecie malarstwa jest – czwarty rok z rzędu – Maria Serwińska-Guttfeld. Ma na koncie wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym zorganizowanym w 2019 r. przez Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu. Jury nagrodziło jej obraz „Średniowiecze”.
 
Marianna Zając jest członkiem grupy plastycznej TUTW od 15 lat. Stosuje zwykle farby akrylowe. Najbardziej lubi malować kwiaty i leśne pejzaże. Chętnie i z radością ofiarowuje je przyjaciołom i przeznacza na cele charytatywne. Ekspozycja z cyklu „Kolorowe impresje” jest pierwszą wystawą indywidualną artystki.

2019

„Zabawa literaturą” to projekt popularyzujący czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania odbędzie się 18 spotkań autorskich z czołowymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej. Gośćmi młodych czytelników będą: Daniel de Latour, Małgorzata Piekarska, Wojciech Widłak, Joanna Jagiełło, Marcin Pałasz, Joanna Fabicka, Dariusz Rekosz, Zofia Stanecka, Roksaba Jędrzejewska-Wróbel i Agnieszka Frączek. Spotkania uzupełnią warsztaty literackie. Szczegółowych informacji szukajcie na plakatach i ulotkach.

To nie wszystko. Do udziału w projekcie zaprosimy również dorosłych. Dla nich przygotowaliśmy prelekcję i kiermasz „W 365 dni dookoła książki dziecięcej”. Adresujemy je do osób kształtujących świadomość literacką młodych czytelników – przede wszystkim bibliotekarzy i nauczycieli. Nasi eksperci opowiedzą o nowych trendach i kierunkach we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży. Prezentowane książki będą dostępne na kiermaszu. Wystawią się na nim wiodące wydawnictwa i oficyny. Projekt zwieńczą dwie ekspozycje. Na Wystawie Ilustracji Dziecięcej zaprezentujemy bogactwo i różnorodność stylów ilustratorskich. Z kolei Wystawa Fotografii Rodzinnej z Książką powstanie w oparciu o facebookowy konkurs na fotografię rodzinną z ulubioną książką.

Projekt zrealizujemy dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


2018

Nie tak dawno temu odwiedzili nas zacni goście. 30 marca 2019 spotkaliśmy się z potomkami Alozjego Tujakowskiego, który kierował Książnicą Kopernikańską w latach 1954 – 1980. Z Warszawy przyjechali do nas: córka dyrektora Tujakowskiego – prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka-Wałkowska (absolwentka I LO w Toruniu, prof. Politechniki w Gdańsku i Warszawie) z mężem Jackiem Wałkowskim, córkami, zięciem i wnukami. Byli również goście z Bydgoszczy: syn Alozjego Tujakowskiego – dr n. med. Jerzy Tujakowski (uznany onkolog z bydgoskiego Centrum Onkologii) z żoną Katarzyną. Naszych gości podjęła pani Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Książnicy Kopernikańskiej. Tutaj wszyscy na pamiątkowym zdjęciu.

Fot. Tomasz Dorawa


2019

Bawicie się w geocaching? Koniecznie zapiszcie nową lokację: Toruń, ul. Słowackiego 8. Tutaj przy budynku Książnicy Kopernikańskiej znajdziecie skrytkę geocache w formie hybrydowego letterboxa. W skrytce ukryliśmy… To już sami musicie sprawdzić.

Geocaching to nowoczesna gra terenowa. Polega na szukaniu “skarbów” za pomocą odbiornika GPS. Skarbami są zazwyczaj specjalne pojemniki (tzw. kesze) ukryte w ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejscach. Każdy „kesz” zawiera logbook czyli dziennik odwiedzin, do którego uczestnik zabawy powinien się wpisać – w ten sposób potwierdza swoje odkrycie. Znalezienie skarbu dokumentujemy również na stronie geocaching.com W większych skrytkach poza logbookiem znajdziecie rozmaite rzeczy na wymianę pozostawione przez wcześniejszych znalazców. Są to zwykle drobne przedmioty, monety, figurki lub zabawki. Możecie je zabrać, o ile w zamian zostawicie przedmioty o podobnej wartości. W naszej skrzyni też znajdziecie coś ciekawego.

Geocaching jest bardzo popularny na świecie i ciągle zyskuje nowych zwolenników. To „sport”, który z reguły uprawiają całe rodziny, grupy przyjaciół i znajomych. Teraz czas na Was. Zacznijcie od Książnicy Kopernikańskiej

fot. Tomasz Dorawa