FORMULARZE STATYSTYCZNE DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH PODREGIONU TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEGO ZA ROK 2015

 

Szanowni Państwo,

 

jak co roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje sprawozdanie z działalności samorządowych bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym wysłaliśmy do Państwa e-mailem indywidualny link pod którym znajduje się tabela, którą należy wypełnić.  

Do części tabelarycznej sprawozdania została dodana część dotycząca digitalizacji, w związku z zaleceniem NIK na temat konieczności zbierania przez MKiDN pełniejszych danych na temat digitalizacji zbiorów samorządowych instytucji kultury a w szczególności jej kosztów. Bardzo proszę o uważne wypełnianie tabeli.

Również drogą mailową wysłane zostały do Państwa wytyczne dotyczące części opisowej sprawozdania. Państwa działalność proszę opisać w miarę szczegółowo i dokładnie wg punktów.

 

Informuję, że zbiorcze zestawienie statystyczne oraz zbiorczą część opisową Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska, przekazuje do MKiDN. Za poprawność danych odpowiadają dyrektorzy poszczególnych bibliotek.

 

Na sprawozdania od Państwa czekam do 4 lutego 2016 r.

Do tego czasu należy zakończyć edycję danych w tabeli, natomiast część opisową należy odesłać

e-mailem na adres a.fidala@ksiaznica.torun.pl

Na wszelkie pytania odpowiem również telefonicznie: tel. 56 622 59 w godz. 8-14.

 

Z wyrazami szacunku

/-/ Anna Fidala