SPRAWOZDAWCZOŚC 2014

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH PODREGIONU

TORUŃSKO-WŁOCŁAWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROK 2014

 

Szanowni Państwo,

jak co roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje sprawozdanie z działalności samorządowych bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy WBP i GUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 r.

 

GUS udostępnia aktywne formularze dopiero 26 stycznia i daje czas do 10 lutego, prosimy więc w miarę możliwości wypełnić je na początku tego terminu i odesłać nam pilnie wraz z formularzami WBP.

 

Dla osób, które w terminie 26-31 stycznia nie będą mogły wypełnić formularzy GUS, dołączamy formularz K-03 GUS w formie edytowalnej w Wordzie. Proszę go jak najszybciej wypełnić (dla biblioteki głównej, filii i „zbiorówkę” z całej gminy) i odesłać razem w wypełnionymi formularzami WBP. Oczywiście aktywne formularze GUS należy wypełnić do 10 lutego.

 

Wszystkie formularze (i GUS, i WBP) można przesłać mailem. Jeśli jednak wygodniej jest Państwu wypełnić formularze ręcznie, to prosimy przesłać je tradycyjną pocztą, ale w takim terminie, abyśmy otrzymali je do końca stycznia.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie wyłącznie kompletu formularzy (WBP i GUS, zarówno z biblioteki głównej, jak i filii) w jednej przesyłce – w mailu bądź tradycyjną pocztą.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Współpracy i Promocji; nr tel. 56 622 59 19, w godz. 9.00-15.00.

 

 


 

Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 w Książnicy Kopernikańskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu od października do listopada 2014 r. będzie realizowała cykl szkoleń

„Biblioteka publiczna: kultura > dialog > współpraca”

na które serdecznie zapraszamy bibliotekarzy filii Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu oraz pracowników merytorycznych bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego. W ramach projektu odbędą się następujące warsztaty:

  • „Biblioteka – salon literacki” (2 dni szkoleniowe),
  • „Formy pracy z młodzieżą” (2 dni szkoleniowe),
  • „Usługi biblioteczne dla seniorów i osób niepełnosprawnych” (2 dni szkoleniowe),
  • „Projekt od A do Z” (1 dzień szkoleniowy),
  • „Kształtowanie przestrzeni w bibliotece” (2 dni szkoleniowe),
  • wyjazd studyjny do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz bibliotek samorządowych w: Zelgnie, Ciechocinku, Skokach i Barcinie (2 dni szkoleniowe).

Cykl szkoleń „Biblioteka publiczna: kultura > dialog > współpraca dofinansowany jest przez Instytut Książki oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji na stronie szkolenia.ksiaznica.torun.pl


 

PRIORYTET 1. PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ „ZAKUP 
NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK” 2014

 

Szanowni Państwo

 

Wnioski na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy składać w dwóch egzemplarzach do 11 lipca 2014 r. na adres Biblioteki Narodowej, koniecznie z dopiskiem “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1″. Kwota wkładu własnego zadeklarowanego we wniosku nie może być mniejsza niż 25% całości kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

 

Formularz wniosku na 2014 r., propozycję podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych w 2014 r.  oraz Regulamin Programu na rok 2014 – Priorytet 1. można pobrać bezpośrednio ze strony Biblioteki Narodowej:

 

bn.org.pl/programy-i-uslugi/program-zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2014-priorytet-1

 

Przypominamy, że niezłożenie wniosku w terminie lub złożenie wniosku zawierającego błędy formalno-prawne zgodnie z § 7 Regulaminu Priorytetu, będzie skutkować odrzuceniem wniosku. Termin realizacji zadania w roku 2014 w części dotyczącej dotacji liczony będzie od 24 czerwca 2014 r. (data ogłoszenia na stronie internetowej zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki Narodowej podziałów dotacji dla poszczególnych bibliotek) i trwać będzie do 30 listopada 2014 r., a w części dotyczącej wkładu własnego od 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.


Priorytet 2. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2014

Na stronie Biblioteki Narodowej opublikowano informację dotyczącą Priorytetu 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2014.

W ramach tego priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki publicznej zgodnie z zapotrzebowaniem partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Konieczny jest m.in. wkład własny oraz umowa z dyrektorami szkół, w których znajdują się partnerskie biblioteki.

Książki te będą na stanie bibliotek publicznych. Dopuszcza się następujące formy użyczania przez bibliotekę publiczną zbiorów zakupionych w ramach dotacji partnerskiej bibliotece szkolnej: depozyt w bibliotece szkolnej, udostępnianie w bibliotece publicznej. Termin naboru wniosków trwać będzie do 13 czerwca 2014 r.

Wszystkie ważne informacje na temat tego priorytetu znajdują się tu:
http://www.bn.org.pl/programy-i-uslugi/program-zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2014-priorytet-2

Biblioteka wojewódzka nie pośredniczy w podziale dotacji z Priorytetu 2. Biblioteki gminne samodzielnie ubiegają się o dofinansowanie.


Sprawozdawczość 2013
 
   
Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych
podregionu toruńsko-włocławskiego
województwa kujawsko-pomorskiego
rok 2013

Szanowni Państwo,

jak co roku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje sprawozdanie z działalności samorządowych bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa o:
 • wypełnienie i odesłanie formularzy statystycznych 2013
  (dla każdej z filii prosimy o powielenie i wypełnienie osobnego formularza)
 • przesłanie kopii sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego (arkusz „K-03 Sprawozdanie biblioteki za 2013 r.”) z poszczególnych jednostek oraz „zbiorówki” z całej gminy.
Formularze i kopie sprawozdań do GUS prosimy odesłać do 10 lutego 2014 roku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Współpracy i Promocji; nr tel. 056 622 59 19, w godz. 9.00-15.00.

 Z wyrazami szacunku,
/-/ Anna Fidala

 

Formularz K-03 Sprawozdanie biblioteki za 2013 rok


Kontrola zarządcza w bibliotece – szkolenie
 
   

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza kierowników i dyrektorów gminnych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego na szkolenie, którego tematem będzie kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucjach kultury. Szkolenia poprowadzi pani Joanna Zoń.

Dla uczestników szkoleń w dniach 1-3 października dodatkowo odbędzie się krótkie szkolenie z regulaminu wynagradzania.

Terminy szkoleń:

20 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Służewa
 • Ciechocinka
 • Konecka
 • Nieszawy
 • Raciążka
 • Wagańca
 • Bobrowa
 • Szczuki
 • Brzozia
 • Pływaczewa

23 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Górzna
 • Osieka
 • Zbiczna
 • Kijewa Królewskiego
 • Lisewa
 • Papowa Biskupiego
 • Stolna
 • Unisławia
 • Golubia-Dobrzynia
 • Nowogrodu

24 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Ciechocina
 • Kowalewa Pom.
 • Radomina
 • Zbójna
 • Łasina
 • Rogóźna
 • Świecia
 • Lipna
 • Dobrzynia nad Wisłą
 • Kikoła

25 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Radomic
 • Tłuchowa
 • Osięcin
 • Piotrkowa Kuj.
 • Ostrowitego
 • Skrwilna
 • Radzik Dużych
 • Chełmży
 • Zelgna

26 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Czernikowa
 • Łubianki
 • Dobrzejewic
 • Małej Nieszawki
 • Złejwsi Wielkiej
 • Książek
 • Płużnicy
 • Włocławka
 • Lubania

27 września 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Boniewa
 • Baruchowa
 • Chocenia
 • Chodcza
 • Fabianek
 • Kowala
 • Grabkowa
 • Lubienia Kuj.
 • Kruszyna

1 października 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Aleksandrowa
 • Bądkowa
 • Zakrzewa
 • Brodnicy
 • Bartniczki
 • Jabłonowa Pom.
 • Gruty
 • Bobrownik
 • Chrostkowa
 • Skępego
 • Wielgiego

2 października 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Chełmna
 • Grudziądza
 • Małego Rudnika
 • Świedziebni
 • Radzynia
 • Wąbrzeźna
 • Dębowej Łąki
 • Brześcia Kujawskiego
 • Izbicy Kuj.
 • Lubrańca

3 października 2013 r. dla szefów bibliotek z:

 • Radziejowa
 • Bytonia
 • Czołowa
 • Topólki
 • Dobrego
 • Rypina
 • Rogowa
 • Kowalek
 • Lubicza Dolnego
 • Łysomic

Harmonogram szkolenia
9.00 – 9.30: Rejestracja uczestników
9.30 – 11.30 Zajęcia
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.45 Zajęcia
13.45 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 15.00 Zajęcia  /grupy październikowe 14.00 – 16.00/

Szkolenie odbędzie się w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, ul. Słowackiego 8, sala nr 26.

Kierowników i dyrektorów bibliotek prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie udziału w szkoleniu, najpóźniej do 9 września 2013 r.

We wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem prosimy kontaktować się z Beatą Antczak-Sabalą:

b.antczak@ksiaznica.torun.pl
(56) 622 59 19


Zakup nowosci wydawniczych do bibliotek – 2012 r.

 
   

Program Biblioteki Narodowej

„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2012 r.

Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwierdził w dniu 8 czerwca 2012 r. podział dotacji dla poszczególnych bibliotek publicznych w 2012 r. Podział dotacji został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu przy podziale dotacji dla poszczególnych bibliotek kierowała się kryteriami, jakie zostały użyte do podziału dotacji na poszczególne województwa tj. 1/3 kwoty dotacji wg liczby ludności – kryteriumdemograficzne oraz 2/3 kwoty wg liczby czytelników na 100 mieszkańców – kryterium demograficzne.

Termin naboru wniosków ustala się do 6 lipca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, podobnie jak w roku ubiegłym, nie może być mniejsza niż 25% całości zadania. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, dotacja przydzielona bibliotece, zgodnie z kryteriami, zostanie rozdzielona dla innych bibliotek w ramach tego samego województwa.

W roku 2012 obowiązuje nowy formularz wniosku uwzględniający zasadę, zgodnie z którą 1/3 dotacji powinna zostać przeznaczona na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Stare formularze wniosków nie będą akceptowane.
Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213,
02-086 Warszawa
z dopiskiem „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Kontakt:
Bożena Wojtas – Kierownik zespołu
tel.: (22) 608 22 50
e-mail: b.wojtas@bn.org.pl

Inne telefony kontaktowe:
tel.: (22) 608 22 37 – Anna Andryszek
e-mail: a.andryszek@bn.org.pl

tel.: (22) 608 28 38 – Stefania Kwiatkowska /
e-mail: st.kwiatkowska@bn.org.pl

 

Wszelkie ważne informacje znajdują się pod tym linkiem na stronie BN:
http://bn.org.pl/programy-i-uslugi/program-zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2012/

Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres Książnicy Kopernikańskiej ksero wniosku.
Przypominamy, że wkład własny musi stanowić minimum 25% całości zadania. Całość zadania jest to kwota przyznanej dotacji plus kwota, którą biblioteka przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych w 2012 r.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Współpracy i Promocji;
nr tel. 056 622 59 19, w godz. 8.00-15.00 lub o kontakt drogą mailową a.fidala@ksiaznica.torun.pl
 
 

 


Formularz K-03 Sprawozdanie biblioteki za 2012 rok
 
   
Formularz K-03
Sprawozdanie biblioteki
za rok 2012

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne zapytania, zamieszczam wzór formularza statystycznego K-03 Sprawozdanie biblioteki za rok 2012, który będzie obowiązywał w przyszłym, 2013 roku (wg stanu informacji uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie 6 lutego 2012 roku) wraz z projektem rozporządzenia oraz uzasadnieniem.

W związku z prowadzoną statystyką, należy uwzględnić zmiany dotyczące Działu 6. Użytkownicy bibliotek i odwiedziny w ciągu roku, pkt. 2. Czytelnicy (użytkownicy aktywnie wypożyczający) według wieku i zajęcia.

 Z wyrazami szacunku,
/-/ Marek Jurowski